Archiv

DIRTY SILENCE II

25.02.2017 - 20:00

Film

Divas Mexicanas präsentiert: Vámonos pal Norte/Gemma nach Norden

27.05.2017 - 19:30

Musical

F@'$%n Immigrant

21.09.2017 - 22:00

Comedy

Fantasies of Masculinity

23.02.2017 - 20:00

Film

Finissage - Ona B.

29.05.2017 - 19:00

Finissage

First Heldin - Aleksandra Kollontai

24.02.2017 - 20:00

Lesungen

First Heldin - Aleksandra Kollontai x 3

05.05.2017 - 20:00

Lesungen

Flamenco meets Orient / Let Me Dance / Premiere

18.03.2017 - 19:00

Show

Flamensky - CD Präsentation/Flamencokonzert

07.05.2017 - 19:00

Konzert

Frühlingserwachen - Wiederaufnahme

20.04.2017 - 20:00

Schauspiel

1 2 3 4 5 6 7 8